Välbesökt Årsmöte!

2016-02-04


Det blev ett välbesökt årsmöte i klubbhuset i söndags. 30-35 medlemmar var på plats för att traditionsenligt gå igenom den stadgeenliga dagordningen.                                      Foto: Peter BarkMötet öppnades av avgående ordförande Tommy Magnusson, därefter fick Joakim Hansson ansvaret att vara mötets ordförande.

Ekonomin gicks grundligt igenom och på revisorernas inrådan blev det ett enhälligt JA till att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Medlems- och träningsavgifterna fastställdes för 2016. Där gick medlemmarna på styrelsens förslag till att behålla nämnda avgifter på samma nivå som för 2015.

Då det kom till Verksamhetsplanen för 2016 så beslutades att det dels skulle genomföras tre arbetsdagar på våren. Varav alla medlemmar över 18 år samt föräldrar till yngre medlemmar, skall närvara vid minst ett av dessa tre tillfällen. Ett bra upplägg för att få fler till att ha möjlighet att kunna vara med och mycket kan bli gjort och därmed håller vi utgifterna i schack.

Likaså beslutades att det skall genomföras en Föreningsgemensam säljaktivitet. Alla medlemmar skall vara med på en säljaktivitet nu under våren. Ett bra upplägg tyckte närvarande medlemmar för att stärka föreningens gemensamma ekonomi.
 Efter att mångåriga ledaren i AIF, Björn Hjalmarsson gick bort 2004, så skapades en Minnesfond i hans namn. 

Björn Hjalmarssons Minnesfond skall belöna och premiera ungdomsspelare som
-tar ett socialt ansvar gentemot såväl medspelare, motspelare, domare som ledare.
-genom sitt uppträdande visar vägen för en god sammanhållning inom laget.


Priset delades första gången ut 2006. 
Fotbollssektionen hade denna gång utsett unge, lovande Alex Olsson till att få detta pris. Fin tavla samt spännande kuvert  fick Alex mottaga ur Mikael Hjalmarssons hand. Mikael (son till Björn) har själv spelat i föreningen i många år och var glad över att vara på plats och kunna lyfta fram unga och lovande spelare som kan verka efter Björns Minne.
 Tommy Magnusson avtackades efter 4 år som ordförande!

.

Då det kom till val av ny styrelse, så gick det lite i stå på punkten Val av ordförande på 1 år. Valberedningen samt de närvarande hade inga namn att föreslå så punkten fick lämnas. Därefter valdes James Hannah och Peter Bark in som ledamöter på två år. Anders Sundqvist valdes in på fyllnadsval 1 år. Till suppleanter valdes Anders Angelbäck och Urban Olsson. Revisor blir Peter Köhlin och som revisorsuppleant valdes Daniel Ranebro.
Till valberedningen återvaldes Rune Andersson, Jan-Eric Ericson och Joakim Hansson.

Årsmötet beslöt att den nya styrelsen skall tillsammans med valberedningen undersöka namn till ordförandeposten och därefter kalla till nytt årsmöte inom kort.Peter Köhlin avtackades som kassör!
 Ola Berntsson avtackades som ordförande i Fotbollsssektionen!