Utmärkelser           
 
 
 
 
Fotbollssektionen delar ut tre olika utmärkelser varje år.De som ansvarar för vem som skall få dessa utmärkelser är styrelsen i F-sek. Men givetvis väger senioransvarig och dennes stabs synpunkter väldigt tungt. En närmare presentation för vad som ligger till grund för att erhålla dessa utmärkelser kommer nertill och klickar man på varje utmärkelserubrik kommer man till de spelare som erhållit dessa fram till dags dato:
 
 
Går till den spelare i herrseniortruppen som har en mycket hög och bra närvaro. Oavsett om personen i fråga spelar i A-laget eller i B-laget skall det vara en kille som visar stort hjärta för föreningen, medspelare och ledare. En spelare som på eget initiativ visar vägen för övriga i truppen, både på och vid sidan av plan.

Bäste spelare
Går till säsongens bäste fotbollsspelare.

Uppmuntringspris                                                                                     
Går till den spelare som visat ett stort engagemang till fotbollen. Behöver inte vara den bäste spelaren, men kan vara det. En person som har mycket hög närvaro. Tas kanske ofta ut till spel i både A-lag och B-lag, och medverkar då med stor fotbollshunger.

Utöver ovan nämnda utmärkelser finns också publikens pris: AIF-ligan.  

Bäste B-lagsspelare
Detta pris delades ut under åren 1986-1993, och finns således inte mer. 


.