Organisation 2020                    

 

 

 Vår verksamhet vilar på tre dokument:  Föreningens       STADGAR   -   BLÅ TRÅDEN   -   VITA TRÅDEN! 

 Högsta beslutande organ: Årsmötet. Ordinarie årsmöte genomförs nästa gång i slutet av januari-början av februari 2019.
 Upplägget inför och under, samt regler för rösträtt på Årsmötet finner man i våra stadgar, klicka på ovan länk.  

 
 
Kansli                                     Hemsidan                                    

 

Kanslist Tore Bengtsson når man genom att ringa nedan nummer eller via mail. Öppet måndagar kl.17-19. Under säsong
Stängt i juli.
Tel: 0300 - 215 12.

Mail: info@annebergsif.com 

 

Sidan du är inne på nu administreras av Peter Bark.
Frågor, önskemål eller tips om förbättringar
mailas till: info@annebergsif.com 

Flygande journalist: Tore Bengtsson

Fotograf: Peter Bark
 

   
Huvudstyrelse Sportansvarig
 • Peter Bark  Ordförande Tel:0703-654440    ordf@annebergsif.com
 • Anders Sundqvist vice ordf.
 • Sirpa Melander  kassör,ekonomi         ekonomi@annebergsif.com
 • Jan Enedahl ledamot
 • Hanna Olsson ledamot
 • Joakim Fischer ledamot
 • Håkan Gleisner suppleant
 • Linda Hansson suppleant
Sportansvarig Annebergs IF
kontaktas på mail
sportansvarig@annebergsif.com


 
   
Valberedningen Anläggningskommittén
 • Joachim Tegenmark Ordförande, Sammankallande
 • Elisabeth Graf
 • Ronnie Malm
valberedningen@annebergsif.com
 • Peter Bark, ansvarig. T: 0703-654440
 • Mikael Strandefjord, vaktmästare
   
Marknadskommittén (sponsring) Loppiskommittén 
 • Vakant
 • Vakant
   
Cafékommittén Revisor
 • Inger Lind, ansvarig
 • Philip Hedestad
 • Daniel Ranebro (suppleant)
revisorer@annebergsif.com