Ny ordförande vald!

2016-02-24


Föreningens extra årsmöte genomfördes planenligt i början av veckan.
Nu fanns namnförslag framtagna till ordförandeposten och ytterligare en ledamot.

Lotta Hansson valdes in som ledamot. Till ordförandeposten valdes Anders Sundqvist. Anders bor här i bygden och har barn som är aktiva i vår fina fotbollsförening.

På styrelsemötet som följde utsåg den nya styrelsen Lotta Hansson till kassör och Peter Bark till vice ordförande. Man finner hela organisationen för 2016 genom att klicka HÄR!

Vi önskar Anders stort lycka till som ordförande.