Fotbollssektionens styrelse utsedd.

2010-10-30


I dag, lördag, hade fotbollsektionen ett möte där man utsåg styrelse för år 2011.

Valda blev Mattias Malm, ordförande samt Ann-Louise de Wall och Patrik Höglund.

Det är alltså dessa tre som ska leda sektionen efter Mikael Forsgren, Uno Andersson och Magnus Svalin som alla hade avsagt sig omval.

De tre nya i styrelsen har samtliga varit med i föreningen under många år och känner väl både spelare och ledare.

Uno Andersson, som varit kassör i sektionen under ett antal år, har lovat att även i fortsättningen bistå den nya styrelsen med råd och dåd.

Också Håkan Gustavsson kommer att finnas tillgänglig som rådgivare och mentor.

Valet ska som vanligt godkännas av föreningens årsmöte i januari.

Rune A.Den nyvalda styrelsemedlemmen, Ann-Louise de Wall, har under flera år varit ungdomsledare i AIF och här ser vi henne i sitt rätta element.Mattias Malm och Patrik Höglund som ingår i fotbollsektionens nya styrelse.