"Den Vita tråden" upplagd!

2014-02-01


En förenings verksamhet vilar i grund och botten på de stadgar man gemensamt skapat. Redan 1920 då ett kompisgäng ville starta en fotbollsförening här i Älvsåker, så var det stadgar som skulle styra upp den verksamhet man ville bedriva.
Det finns vissa grundregler som Riksidrottsförbundet skapat, som måste ingå. Men därutöver vilar allt ansvar på de röstberättigade medlemmar som närvarar på årsmötet.

Förutom våra stadgar har vi också ett dokument som vi döpt till Den Blå Tråden. Denna blåa tråd styr vår sportsliga verksamhet och ger stöttning till ledare och tränare om hur vi gemensamt vill att vår verksamhet skall bedrivas. 

Sunt förnuft säger ju att all vår verksamhet skall bedrivs med barnens/spelarnas bästa i centrum. Att alla våra barn/spelare verkligen känner att de får vara med och träna och spela fotboll. Att AIF är en plats där alla barn/spelare känner sig sedda och viktiga.

Sedan i november har vi antagit en policy som de flesta kommuner tagit fram. Vi har valt att kalla den för Den Vita Tråden.
Denna tråd handlar om hur vi handhar utanförskap, mobbning, alkohol- och drogfrågor etc.
Tråden har behandlats av ledarna på vår ledarträff i höstas samt informerats om på vårt årsmöte förra lördagen.

Alla de tre dokumenten (Stadgar, Blå- och Vita trådar) finner du under fliken Föreningen - Organisation här på hemsidan.

Eller om du klickar HÄR!