Hjalmarssons Minnesfond

2007-01-27


Fredrik kunde tyvärr inte själv hämta sitt pris utan hade sänt pappa Rolf i sitt ställe. Carina Hjalmarsson har här överlämnat priset.

    Björn Hjalmarsson, som under många år var aktiv på olika platser inom Annebergs IF, avled den 4 februari 2004.För att hedra Björns minne instiftade familjen en fond som varje år ska dela ut pris till någon förtjänt pojke eller flicka.      Ungdomssektionens styrelse utser pristagaren och den förste som fick äran att mottaga utmärkelsen blev Fredrik Johansson, som förutom ära och diplom också fick 2.000:-. I motiveringen framhölls bl.a. Fredriks förtjänster som spelare men också som god kamrat med en positiv och ödmjuk inställning till såväl sina lagkamrater som till motståndare och domare.
Björn Hjalmarssons dotter, Carina, var på plats och överlämnade priset när AIF höll sitt årsmöte på lördag 27 januari.Fredrik Johansson blev först att få ta emot pris ur Björn Hjalmarssons minnesfond.