Föreningens årsmöte genomfört.

2009-01-31

Det blev ett lugnt och stilla årsmöte utan några större diskussioner. Mötet leddes av rutinerade Ove Lindström.


AIF:s ordförande, Jan-Eric Ericson till höger, tackar mötesledaren Ove Lindström för ett väl genomfört årsmöte.

AIF genomförde på lördagen sitt ordinarie årsmöte med ett ganska stort antal deltagande medlemmar.
Föreningens ordförande, Jan-Eric Ericson hälsade välkommen och överlämnade sedan ordet till Ove Lindström som blivit vald att leda förhandlingarna med Rune Andersson som sekreterare.
Mikael Forsgren och Mats Åkesson valdes att justera mötets protokoll.

Val av ledamöter till olika funktioner utföll sålunda:
Huvudstyrelse: Ordf. Jan- Eric Ericson, omval.
Omval av Roger Olsson och Rune Andersson.
Kvarstår gör Tore Bengtsson och Robert Nyström.
Suppleanterna Uno Andersson och Chris Ericson
omvaldes.

Fotbollssektionen:
Omval av Tommy Magnusson, Uno Andersson och Tore Bengtsson.

Damsektionen:
Valda blev: Anne-Marie Palm, Tore Karlsson, Lars Arvidsson, Peter van den Brink och Patrik Berglund.

Till revisorer
omvaldes Ove Lindström och nyvaldes Peter Bengtsson efter Stefan Bengtsson som avsagt sig omval.

Valberedning:
Tommy Magnusson, Uno Andersson, Robert Nyström och Tore Karlsson.

Mötet beslöt vidare att medlemsavgiften ska vara oförändrad. I en motion som godkändes av mötet föreslogs att sista inbetalningsdag för avgiften ska vara den sista februari.
Rune A
.Niclas Åkerström fick mottaga 2008 års pris ur Björn Hjalmarssons minnesfond. Prisutdelare var Björns son Mikael Hjalmarsson.