Årsmöte genomfört!

2014-01-26


Igår lördag, genomfördes föreningens årsmöte i klubbstugan på Dalavallen.

De c.a 25 närvarande medlemmarna gav sin röst åt följande utfall:
Till mötesordförande valdes Rune Andersson som med rutinerad hand höll ett bra tempo genom dagens agenda.

Fotbollsutskottets och styrelsens verksamhetsberättelser för 2013 godkändes. Likaså gav de närvarande sitt godkännande av resultat- och balansräkning för 2013 vilket gav nämnda styrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Följande personer valdes till att ingå i styrelsen 2014:

Ordförande på 1 år: Tommy Magnusson.
Två ledamöter om 2 år: Bo Sandberg och Peter Bark. 
1 ledamot på 1 år (fyllnadsval) Peter Köhlin.
1 ledamot på 1 år (fyllnadsval) Daniel Ranebro.
2 suppleanter på 1 år: Ola Berntsson och James Hannah.
Två revisorer för 1 år: Tore Bengtsson och Peter Bengtsson.
Fyra personer till Valberedningen: Tore Karlsson (sammankallande), Rune Andersson, Jan-Eric Eriksson, Joakim Hansson.

Fotbollsutskottets nomineringsmöte i höstas konfirmerades och utskottet består nu av: Ola Berntsson, ordf., Anne-Louise Devall ansv. spelare över 15 år, Jan Flink ansv. spelare 12-15 år, Urban Olsson ansv. spelare under 12 år samt Anders Fröberg som blir utbildningsansvarig.

Huvudstyrelsens förslag till budget 2014 godkändes, likaså godkände de närvarande huvudstyrelsens förslag till medlems- och träningsavgifter för 2014. (finns under Föreningen - Bli medlem).

Mötet avslutades med utdelning av Björn Hjalmarssons Minnesfond. Priset och utmärkelsen gick i år till Wilma Holm, som spelar med våra Flickor födda ´00. Då hon tyvärr inte kunde närvara kommer överlämnandet av ett diplom och FU´s motivering samt 2.000:- överlämnas inom kort. 

Avslutningsvis tackades de personer som under 2013 varit med som förtroendevalda, men som nu valt att inte fortsätta, av med en varm applåd och en bukett tulpaner!