Annebergs IF inbjuder föreningens medlemmar till årsmöte

2018-01-04


Annebergs IF inbjuder föreningens medlemmar till årsmöte

Datum: 2018-02-03
Tid: 13:00
Plats: Klubbhuset Dalavallen, Dalavägen 37


För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:
- att medlemmen under mötesåret fyller lägst 18 år;
- att medlemskap har beviljats minst sex månader före årsmötet;
- att medlemsavgifter har betalats senast 6 månader före årsmötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Möjlighet att teckna medlemskap kommer att finnas i anslutning till
årsmötet.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast en
vecka innan mötet.

Välkomna
Huvudstyrelsen Annebergs IF